Odborné semináře 2018

Ve spolupráci s agenturou Hofmann Personal jsme pro vás připravili několik odborných seminářů, jejichž témata jsou dnes velmi aktuální.

Na 2hodinových „ochutnávkách“ získáte přehled o tématu, můžete s lektorem prodiskutovat vaše konkrétní dotazy a společně pak připravíme seminář pro vás a vaše kolegy přímo na míru.

28. 2. 2018 – Myšlenkové mapy

Přednášející: Mgr. Jan Zadražil

– Co jsou myšlenkové mapy a jak je využívat

– Princip tvoření

– Výhody a nevýhody tvorby myšlenkových map

– Srovnání s lineární tvorbou zápisu poznámek

5. 3. 2018 – Aktuality v pracovním právu

Přednášející: JUDr. Jana Kopáčková

– Nové skutkové podstaty přestupků – praktický výklad a doporučení

– Aktuální změny v úpravě pracovně lékařské péče s účinností od 01. 11. 2017 – praktický výklad a doporučení

– Novela zákoníku práce – aktuální stav projednávání v Parlamentu

25. 4. 2018 – Psychodiagnostické metody ve firemní praxi

Přednášející: Mgr. Jan Zadražil

– Možnosti psychodiagnostiky pro personální práci ve firmách a institucích

– Klinické metody

– Testové metody

– Posuzovací stupnice

– Práce s výstupy psychodiagnostiky

Místo konání: Plzeň (bude upřesněno přihlášeným)

Čas konání: 14.00 – 16.00 hodin

Cena: bezplatně

Přihlášku naleznete zde: prihlaska.pdf