MMA – akademie pro střední management

Akademie MMA – Mittelmanagemen­takademie des Westböhmischen Firmenkreises 2018 byla slavnostně zahájena v lednu tohoto roku. Na přípravě spolupracoval BTI tým metodiků a lektorů se zástupci sdružení západočeských firem, aby vznikl program přímo na potřeby účastnických firem a jejich manažerů.

Motto programu:

Vůdce je více než vedoucí

• Program je zaměřený na zvýšení klíčových dovedností manažera

• Cílem je tréninkem upevnit praktické manažerské postupy

• Získané dovednosti po absolvování programu povedou ke zvládání náročných situací v práci manažera

• Součástí programu je výměna zkušeností účastníků přímo na pracovištích

Všem účastníkům přejeme studijní úspěchy, hodně nových poznatků, praktických zkušeností a také navázání nových přátelských profesionálních vztahů.

Popis