Projekt POVEZ II

Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení.

V rámci projektu POVEZ II podpoří ÚP ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka.

Při posuzování žádostí ÚP ČR zohledňuje, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance.

Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů.

Podrobnosti k projektu POVEZ II jsou k dispozici na http://portal.mpsv.cz/…rep/povez-ii. Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR nebo Vám je poskytneme u nás v BTI.