Budování image DOBRÉ FIRMY

Program sestavíme individuálně na konkrétní potřeby firmy.

Cílem programu je dobře fungující HR politika firmy, sloužící k podpoře udržení stávajících klíčových zaměstnanců a zvýšení motivace nových uchazečů.

Program obsahuje:

  • průzkum současného stavu s doporučením na změny vedoucí k motivaci zaměstnanců,
  • vytvoření atraktivního náborového programu a interních benefitů,
  • sestavení informačního programu firmy,
  • budování značky DOBRÁ FIRMA.