Industrial Professional – Akademie pro mistry ve výrobě 2018

Akdemie byla připravena v roce 2015 na základě požadavků zaměstnavatelů na připravenost vedoucích pracovníků v oblasti výroby.

Program tak odpovídá na potřebu mistrů získat klíčové kvalifikace a dovednosti důležité pro práci vedoucího pracovníka v oblasti výroby a také jistotu v úkolech týkajících se vedení, organizace a komunikace ve vlastní sféře odpovědnosti. Program vychází z obdoby německého „Industriemeister“ a zprostředkovává cenné know-how v oblasti organizace a personálního vedení ve výrobních organizacích.

Absolventi předchozích ročníků velmi vysoce hodnotí Program výměny zkušeností, který je součástí akademie a při kterém jsou prezentována aktuální firemní témata přímo na pracovištích a diskutují se společně možná řešení.

Úspěšní absolventi akademie získají certifikát Obchodní a průmyslové komory Regensburg.

Zahájení akademie: leden 2018

Slavnostní ukončení s předáváním certifikátů: prosinec 2018


Bližší informace o programu

cz_ihk_2017.pdf

de_ihk_2018.pdf

Příjem přihlášek zahájen. Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 11. 2017

ip2018_prihlas­ka.pdf