Industrial Professional – Akademie pro mistry ve výrobě 2017

Účastníci 2. běhu akademie absolvují odborné bloky výuky z oblasti přípravy, řízení a plánování výroby, řízení jakosti, údržby a bezpečnosti práce, znoslosti zákoníku práce a pro praktické využití znalosti programu MS Excel. Z oblasti tzv. soft skills získají účastníci potřebné manažerské dovednosti pro vedení a řízení lidí. Nedílnou součástí programu je sdílení zkušeností přímo na pracovišti v programech výměny zkušeností. Celý program je rozvržen do 20denních výukových bloků a bude zakončen v únoru 2018 závěrečnými prezentacemi.

Úspěšní absolventi získají certifikát IHK Akademie.

Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů!