Vinařství Púrynky

Vinařství vzniklo spojením tří malých velkobílovických vinařů hospodařících blízko sebe ve sklepní trati nesoucí stejný název – Púrynky. Toto označení má dávnou historii a váže se na historický systém hospodaření s pozemky v dané lokalitě. Nabízí bílá i červená vína z proslavených viničních tratí Velkých Bílovic.

Velký důraz klade vinařství především na přirozenost vína a jeho „pravdivost“. Ve své snaze o přirozenost vín a maximální odraz terroir jejich původu se zaměřuje především na produkci suchých vín v přívlastkové kvalitě. V nabídce si však mohou přijít na své i milovníci atraktivních polosuchých vín.

Vinařství Púrynky vám přeje krásné Vánoce!

Popis