Industrial Professional 2017

Mistr představuje jednu z klíčových pracovních pozic v oblasti zpracovatelského průmyslu a jsou na něho kladeny velké požadavky na psychickou odolnost, řídící schopnosti, výkonnost a komunikační dovednosti.

Akademie tak odpovídá na potřebu mistrů získat klíčové kvalifikace a dovednosti důležité pro práci vedoucího pracovníka v oblasti výroby a také jistotu v úkolech týkajících se vedení, organizace a komunikace ve vlastní sféře odpovědnosti.

Absolventi předchozího ročníku akademie velmi vysoce hodnotí Program výměny zkušeností, který je součástí akademie a při kterém jsou prezentována aktuální firemní témata přímo na pracovištích a diskutují se společně možná řešení.

Úspěšní absolventi akademie získají certifikát Obchodní a průmyslové komory Regensburg.

Zahájení akademie:

I. běh: leden 2017, slavnostní ukončení s předáváním certifikátů v prosinci 2017. Příjem přihlášek ukončen.

II. běh: březen 2017, slavnostní ukončení s předáváním certifikátů únor 2018. Poslední volná místa!

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 11. 2016.

Bližší informace zde

ip_anmeldung_prih­laska.doc

industrial_pro­fessional_ihkzer­tifikat_de.pdf

industrial_pro­fessional_ihkzer­tifikat_cz.pdf

Slavnostní zahájení ročníku 2016

clanek.pdf