Industry Professional Manager 2017

Vzdělávací program je sestaven tak, aby manažery připravil a posílil ve své roli ve společnosti, zvýšil jejich osobní produktivitu a potenciál.

Metody a formy práce vedou k tvůrčímu a otevřenému přístupu v řešení praktických úkolů, velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu vedly ke společnému sdílení poznatků mezi účastníky.

Úspěšní absolventi akademie získají certifikát.

Zahájení v únoru 2017 a ukončení v prosinci 2017, frekvence výuky 1 – 2 dny měsíčně. Místo konání odborných seminářů v Plzni, softskills tréninku v Hotelu Hrádek u Sušice.

Příjem přihlášek nejpozději do 15. 12. 2016.

Bližší infromace k programu:

industry_profes­sional_manager2017­.pdf