Spolupráce začíná vzájemným poznáním.

 

 

Přijedeme za vámi na schůzku, na které nasloucháme vašim potřebám.

Zapojíme naše zkušenosti do návrhů řešení.

Zajistíme odborníky pro realizaci.

Sledujeme průběh a kvalitu, aktivně řešíme nedostatky.

Vyhodnotíme průběh i výstupy realizace, poskytneme doporučení.

Nabízíme komplexní řešení

 • Výhodou je detailní znalost vašich potřeb, můžeme se tak věnovat komplexnímu rozvoji vašich zaměstnanců.
 • Ušetříme váš čas hledáním a výběrem vhodného realizátora jednotlivých aktivit.
 • Výhodou je také nastavení vyhovujícího způsobu komunikace a spolupráce s námi, který je garancí dlouhodobého partnerského vztahu.

Oblasti rozvoje jednotlivců a týmů

Zvyšování produktivity vašich zaměstnanců
 • Rozvoj managementu
  • Rozvoj manažerských schopností v oblastech:
   řízení a vedení lidí, delegování, motivování, ovlivňování, přesvědčování, zvyšování osobní produktivity, projektové řízení, řízení změn, řízení HR.
  • Praktický trénink zaměřený na:
   posílení silných stránek manažerů a odbourávání neproduktivních stereotypů v manažerské práci, nové přístupy ve zvyšování osobní produktivity.
  • Individuální koučink:
   nejefektivnější metoda osobního posunu a rozvoje.
  • Vzdělávací programy pro:

   >   vedoucí a mistry výroby,
   >   junior manažery,
   >   senior manažery.
 • Rozvoj obchodu
  • Rozvoj obchodních dovedností v oblastech:
   marketing, psychologie prodeje, prezentační a obchodní dovednosti v přímém i telefonickém kontaktu se zákazníkem, řízení obchodních případů.
  • Praktický trénink zaměřený na prohlubování dovedností se znalostí:
   typologie zákazníků, jednací strategie, zvládání námitek problémového zákazníka, prozákaznické komunikace, marketingu.
  • Vzdělávací programy pro:

   >   obchodní zástupce,
   >   prodejce,
   >   obchodní manažery,
   >   account manažery,
   >   key account manažery.
 • Rozvoj týmů
  • Rozvoj týmové spolupráce v oblastech:
   komunikace, vedení týmu, delegování, zvyšování produktivity týmu, konstruktivní řešení problémů v týmu.
  • Praktický trénink zaměřený na:
   uvědomění si týmových rolí, prohlubování týmových vztahů a společného tahu na branku.
  • Programy pro pracovní týmy doplněny o:
   teambuildingové aktivity (outdoorové i indoorové).
 • Rozvoj technických znalostí
  • Rozvoj technických znalostí v oblastech:
   strojírenská technologie, řízení výroby, logistika, metrologie a řízení kvality.
  • Rozvoj základních technických znalostí a rozšíření o oborové novinky.
  • Spolupráce s předními odborníky univerzitních pracovišť i soukromých subjektů.
  • Důraz je kladen na aplikovatelnost do praxe.
  • Programy pro:
   techniky i netechniky.
 • IT dovednosti
  • Rozvoj IT znalostí v oblastech:
   MS Office, AutoCad.
  • Rozvoj znalostí na úrovni:
   základní, pokročilé i expertní.
  • Výuka vedena certifikovanými lektory.
  • Rozřazení účastníků do úrovní je bezplatné.
  • Porovnání vstupních znalostí s dosaženými znalostmi po absolvování kurzu.
  • S mobilní PC učebnou přijedeme za vámi.
 • Rozvoj jazykových dovedností
  • Speciální výukový program pro oblasti:
   techniky, obchodu, administrativy, logisticky, pro přímý styk se zákazníkem.
  • Rozvoj odborných jazykových dovedností v komunikaci i v písemném sty­ku.
  • Výuka vedena certifikovanými lektory.
  • Rozřazení účastníků do úrovní je bezplatné.
  • Porovnání vstupních znalostí s dosaženými znalostmi po absolvování kurzu.

Využijte našich předností.

 • Zvyšování produktivity zaměstnanců se věnujeme již 10 let.
 • Naší specializací je komplexnost našich služeb, což nám umožňuje naplnit cíle zvýšení produktivity zaměstnanců napříč firmou a profesemi.
 • Věnujeme dostatek času na důkladné poznání vašich potřeb a přípravu každé akce.
 • Dbáme na to, abychom pro realizaci vybrali odborníky, kteří přesně odpovídají vaším potřebám.
 • Sledujeme novinky v oboru, abychom vám poskytli vždy současné přístupy řešení.
 • Máme schopnost přistupovat k vašim požadavkům tvůrčím, přesto profesionálním způsobem.

Naši klienti vám to potvrdí.