Společně to zvládneme!

Prohlubování/dou­čování učiva MA a ČJ

Opakováním a procvičováním pomáháme dětem ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají. Probíráme nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám. Při interakci se snažíme, aby se děti často zapojovaly a urychlily tak proces zapamatování. Žáci dostávají úkoly na procvičení.

  • MA a ČJ pro 5. – 9. ročník ZŠ
  • 10 lekcí/ 1 předmět (1 lekce 60 min.)
  • zahájení v listopadu 2020 – přesný hramonogram bude domluven individuálně
  • v současné době online výuka v programu MS Teams, potřebné instrukce k připojení do týmu získají přihlášení žáci
  • prezenční výuka v učebnách BTI v Plzni
  • cena 2 000 Kč/1 osoba/1 předmět
  • stále je možné se přihlásit

.............­.............­.............­.............­.............­...

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

Máte-li o kurz zájem, vyplňte přihlášku a my se vám ozveme: pRihlASka_proh­lubovani_uciva­.pdf