Nabídka kurzů pro žáky a studenty 2021/2022

Září – Prohlubování/dou­čování učiva

Opakováním a procvičováním pomáháme dětem ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají. Probíráme nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám. Při interakci se snažíme, aby se děti často zapojovaly a urychlily tak proces zapamatování. Žáci dostávají úkoly na procvičení.

 • MA a ČJ pro 5. – 9. ročník ZŠ
 • 10 lekcí/ 1 předmět (1 lekce 60 min.)
 • zahájení v září 2021 – přesný hramonogram bude domluven individuálně
 • prezenční výuka v učebnách BTI v Plzni
 • cena 2 200 Kč/1 osoba/1 předmět, při objednávce 2 předmětů sleva

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

Máte-li o kurz zájem, vyplňte přihlášku a my se vám ozveme: pRihlASka_kur­zy_prohlubova­ni_uciva.pdf

.............­.............­.............­.............­.............­......

Říjen – Kurz abstraktní malby

Máte rádi barvy, originalitu a svobodu ve výtvarné tvorbě? Omezují vás mantinely realistické tvorby? Ponořte se s námi do nekonečných možností a experimentů a objevujte krásu i zákonitosti abstraktní malby!

 • Dozvíte se o zákonitostech abstraktního tvoření.
 • Naučíte se techniky nalévání, akční malby, geometric art, koláže atd.
 • Vyzkoušíte si netradiční nástroje malby a výtvarné experimenty.
 • Podpoříme vás ve svobodné tvorbě.
 • 10 lekcí (1 lekce 120 min).
 • Kurzy se konají v Plzni.
 • Cena 3 250 Kč/včetně materiálu.

Více informací: Mgr. Renata Divíšková, 724 354 431

Máte-li o kurz zájem, vyplňte přihlášku a my se vám ozveme: pRihlASka_abstrak­tni_malba.pdf

.............­.............­.............­.............­.............­......

Leden – Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na stř. školy

Prohlubujeme znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek, učíme žáky pracovat s testovými soubory, testy společně procházíme, vysvětlujeme a opakujeme úlohy s častými chybami. Při přijímací zkoušce „na nečisto“ se žáci učí, jak zvládnout stres, získat klid a sebedůvěru.

V našich kurzech vyučují zkušení pedagogové, pracujeme s malým počtem žáků ve skupině, abychom se všem mohli věnovat, myslíme na individuální potřeby žáků a jejich tempo učení, pomůžeme Vám s online výukou.

 • Souvislá příprava ve 13 lekcích, 1 lekce 90 minut.
 • zahájení v lednu 2022 – přesný hramonogram bude domluven individuálně
 • V případě potřeby distanční výuka.
 • Kurzy se konají v učebnách BTI v Plzni.
 • Cena: 3 250 Kč/1 osoba/1 předmět.

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

Máte-li o kurz zájem, vyplňte přihlášku a my se vám ozveme: pRihlASka_pri­pravne_kurzy_pri­jimacky.pdf

.............­.............­.............­.............­.............­......

Leden – Příprava na didaktické testy pro maturanty

Prohlubujeme znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí maturitních didaktických testů, učíme se pracovat s testovými soubory, testy společně procházíme, vysvětlujeme a opakujeme úlohy s častými chybami. Studenti se učí, jak zvládnout stres, získat klid a sebedůvěru.

Výuku vedou zkušení učitelé. Ve skupině se setkávají malé počty studentů, abychom se všem mohli dostatečně věnovat.

 • Souvislá příprava ve 13 lekcích, 1 lekce 90 minut.
 • zahájení v lednu 2022 – přesný hramonogram bude domluven individuálně
 • V případě potřeby distanční výuka.
 • Kurzy se konají v učebnách BTI v Plzni.
 • Cena: 3 250 Kč/1 osoba/1 předmět.

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

Máte-li o kurz zájem, vyplňte přihlášku a my se vám ozveme:pRihlAS­ka_priprava_di­dakticke_testy_ma­turita.pdf

.............­.............­.............­.............­.............­......