Aktuální nabídka kurzů pro školní rok 2021/2022

Září – Prohlubování/dou­čování učiva MA a ČJ

Opakováním a procvičováním pomáháme dětem ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají. Probíráme nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám. Při interakci se snažíme, aby se děti často zapojovaly a urychlily tak proces zapamatování. Žáci dostávají úkoly na procvičení.

 • Určeno pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Zahájení v září 2021 – přesný hramonogram bude domluven individuálně
 • Rozsah: 6 lekcí/ 1 předmět (1 lekce 120 min.)
 • Místo konání: v učebnách Bohemia Training Institute s.r.o., V Malé Doubravce 27, Plzeň – Doubravka, II. patro, učebna č. 205
 • Cena: 3 000 Kč (vč. DPH) /1 osoba /1 předmět

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

.............­.............­.............­.............­.............­......

Řjen – Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na stř. školy z MA a ČJ

Prohlubujeme znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek, učíme žáky pracovat s testovými soubory, testy společně procházíme, vysvětlujeme a opakujeme úlohy s častými chybami. Při přijímací zkoušce „na nečisto“ se žáci učí, jak zvládnout stres, získat klid a sebedůvěru.

V našich kurzech vyučují zkušení pedagogové, pracujeme s malým počtem žáků ve skupině, abychom se všem mohli věnovat, myslíme na individuální potřeby žáků a jejich tempo učení, pomůžeme Vám s online výukou.

 • Určeno pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Zahájení v říjnu 2021
 • Rozsah: 1. pololetí/se­mestr – 9 lekcí, 6. 10. – 15. 12. 2021, 2. pololetí/se­mestr – 12 lekcí, 5. 1. – 30. 3. 2022
 • Výuka probíhá vždy ve středu od 14.30 do 16.30 hodin
 • Místo konání: v učebnách Bohemia Training Institute s.r.o., V Malé Doubravce 27, Plzeň Doubravka, II. patro, učebna č. 205
 • Cena: 10 500 Kč (vč. DPH)/21 lekcí (1 lekce/ 120 min.), platbu možno rozdělit po semestrech

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

.............­.............­.............­.............­.............­......

Leden – Příprava na didaktické testy pro maturanty

Prohlubujeme znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí maturitních didaktických testů, učíme se pracovat s testovými soubory, testy společně procházíme, vysvětlujeme a opakujeme úlohy s častými chybami. Studenti se učí, jak zvládnout stres, získat klid a sebedůvěru.

Výuku vedou zkušení učitelé. Ve skupině se setkávají malé počty studentů, abychom se všem mohli dostatečně věnovat.

 • Zahájení v lednu 2022 – přesný hramonogram bude domluven individuálně
 • Souvislá příprava na didaktické testy z ČJ a MA
 • Rozsah: 6 lekcí/ 1 předmět (1 lekce 120 min.)
 • Místo konání: v učebnách Bohemia Training Institute s.r.o., V Malé Doubravce 27, Plzeň – Doubravka, II. patro, učebna č. 205
 • Cena: 3 000 Kč (vč. DPH) /1 osoba /1 předmět

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

.............­.............­.............­.............­.............­......