MANAŽER NOVÉ GENERACE

Nová generace a nové trendy ve zpracovatelském průmyslu si žádají nový přístup ve vzdělávání zaměstnanců a také nové moderní metody při získávání znalostí a dovedností. Tímto směrem se vydává akademie MANAŽER NOVÉ GENERACE a je jedinečným programem ke zvýšení adaptability a profesního růstu vedoucích pracovníků současné nové generace.

Cílem akademie je nabídnout ucelený program odborných seminářů a tréninků, který účastníkům rozšíří jejich základní manažerské znalosti a dovednosti. Nabízí možnost sdílení zkušeností účastníků přímo na pracovišti „inteligentní továrny“ a zapojení nejnovějších metod a forem práce jako je horsemanship a výuka s pomocí virtuální reality, které zajišťují atraktivitu programu a vysokou efektivitu výuky.

Program jsme sestavili ve spolupráci s významnými pracovišti, odborníky z praxe, lektory a konzultanty a věříme, že připraví vaše zaměstnance na pozici „manažerů nové generace“.

PRŮBĚH PROGRAMU

Program zahrnuje odborné semináře, tréninky měkkých dovedností a exkurzi s výměnou zkušeností na pracovišti v celkové délce 8 dní, 1 – 2 dny měsíčně dle předem stanoveného harmonogramu.

Účastníci během školicího dne budou mít zajištěno občerstvení, případně ubytování v hotelovém zařízení, obdrží studijní materiály a pomůcky k výuce.

V závěrečném dnu budou účastníci prezentovat své poznatky a zkušenosti z akademie na předem stanovené téma a úspěšným absolventům budou slavnostně předány certifikáty o absolvování programu.

Více o programu a přihlášky na kontaktech BTI.


Akademie 2020 byla zahájena seminářem na téma Leadership metodou horsemanshipu. Účastníci byli nadšení, koně spolupracovali skvěle, takže se školení maximálně vydařilo :-)

Popis Popis