Moderní metody náboru, výběru a adaptace zaměstnanců

Přihláška zde seminar_moder­ni_metody_nabo­ru2018.pdf

Přednáší: Mgr. Jan Zadražil

Určeno: ředitelům, manažerům, personalistům, náborářům

Termín:

23. 10. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

20. 11. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

4. 12. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

Místo konání: Plzeň (bude upřesněno přihlášeným)

Cena: 3 500 Kč (bez DPH)/1 osoba/seminář

V případě objednávky všech seminářů je cena 9 000 Kč/1 osoba (bez DPH).

_____________­________________________­___

Semináře odpovídají na otázky Jak řešit nedostatek a kvalitu pracovníků

1. Seminář: Jak oslovit a motivovat vhodné spolupracovníky

 • Předvídání a plánování potřeby pracovní
 • Specifikace požadavků na pracovníka
 • Oslovení a přilákání uchazeče
 • Profesionální administrace náboru

Termín: 23. 10. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

2. Seminář: Jak vybrat vhodné uchazeče

 • Analýza a kategorizace podkladů o uchazečích
 • Plné využití výběrových rozhovorů
 • Test pracovní kompetence uchazečů
 • Profesionální administrace výběru

Termín: 20. 11. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

3. Seminář: Jak zapracovat nové zaměstnance

 • Vypracování adaptačních plánů
 • Zaměření se na rozvoj pracovních kompetencí
 • Vytváření požadovaných pracovních návyků
 • Zadávání úkolů, sledování jejich zvládání a hodnocení výstupů
 • Podpoření rozvoje vztahů se spolupracovníky
 • Zvyšování schopnosti orientace v organizaci firmy

Termín: 4. 12. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

_____________­________________________­___

Přihlásit se můžete na kontaktech BTI.

Přihláška zde seminar_moder­ni_metody_nabo­ru2018.pdf