Vedoucí ve výrobě v době Průmyslu 4.0

Jaký je přínos vzdělávání pro jednotlivce?

• Posílí autoritu vedoucího

• Naučí se jednat s chladnou hlavou

• Naučí se motivovat a hodnotit své podřízené

Jaký je přínos vzdělávání vedoucích pro zaměstnavatele?

• Zlepšení vztahů na pracovišti

• Zvýšení produktivity jednotlivců

• Snížení fluktuace podřízených

Co jsme v programu připravili?

I. Tréninky manažerských dovedností .

• Jak co nejlépe zvládnout „umění“ komunikace s podřízenými i nadřízenými

• Jak v práci vycházet bez konfliktů s lidmi, kteří se chovají neurvale, prosazují se za každou cenu a vytvářejí dusnou atmoféru

• Jak ovlivňovat podřízené, abyste dosáhli svého a aby lidé přijali vaše myšlenky za své

• Jak dosáhnout, aby lidé pracovali podle vašich představ – praktické kroky ke zvýšení výkonu vašich zaměstnanců

• Jak dosáhnout, aby vaši lidé pracovali naplno, i když je nemůžete motivovat penězi

• Jak inspirovat pracovníky k lepší práci prostřednictvím pohovorů a zpětné vazby

• Jednoduché metody pro zvládání každodenních krizí a problémů

• Prezentační dovednosti a triky

II. Odborné semináře

• Štíhlá výroba v praxi – prezentace na konkrétních příkladech z vašeho provozu

• Rozšíření PC dovedností – zaměřeno na rozšíření znalostí MS Excel

• Účinná elektronická komunikace – pravidla, zásady a etiketa v e-mailové komunikaci

• Pracovní právo prakticky – přehled o základních právních předpisech v oblasti pracovního práva, které nejčastěji aplikujete ve své praxi

• GDPR v praxi – praktické návody, jak se vypořádat s novými pravidly na ochranu osobních údajů

Popis