S námi to dáte!

Příprava maturantů na didaktické testy z MA a ČJ

Prohlubujeme znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí maturitních didaktických testů, učíme se pracovat s testovými soubory, testy společně procházíme, vysvětlujeme a opakujeme úlohy s častými chybami. Studenti se učí, jak zvládnout stres, získat klid a sebedůvěru.

Výuku vedou zkušení učitelé. Ve skupině se setkávají malé počty studentů, abychom se všem mohli dostatečně věnovat.

  • Souvislá příprava ve 13 lekcích
  • V případě potřeby distanční výuka
  • Kurzy se konají v učebnách BTI v Plzni
  • Zahájení leden 2022
  • Přihlášky přijímáme již nyní

.............­.............­.............­.............­.............­...

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

Máte-li o kurz zájem, ozvěte se nám