Učíme se pro život

Naučit se využívat znalosti MA a ČJ v praxi

Tento program je ukončen.

Program je rozdělen na části:

I. část – Matematická gramotnost

Žáci se v matematice učí porozumět různým typům matematického textu a aktivnímu používání v praxi, získávají zkušenosti pomocí vlastní činnosti, objevování zákonitostí, učí se schopnosti užívat různých pomůcek a nástrojů (včetně prostředků výpočetní techniky) a dovednost používat je s vědomím hranic jejich možností.

II. část – Čtenářská gramotnost

V českém jazyce se žáci naučí, jak porozumět informacím a myšlenkám textu, porozumět a používat odborné termíny, vyznat se v tabulkách a grafech a jak využít jejich výstupy v praxi.

  • pro žáky 7. – 9. ročník ZŠ
  • 5 lekcí/ 1 část (1 lekce 90 min.)
  • zahájení v listopadu 2020
  • online výuka v programu MS Teams, potřebné instrukce k připojení do týmu získají přihlášení žáci
  • cena 1 250 Kč/1 osoba/1 část
  • termíny: 13.- 14.11., 20. – 21.11., 27. – 28.11., 4. – 5. 12. a 11. – 12.12. 2020
    • pátek ČJ: 15.00 – 16.30 h , MA: 17.00 – 18.30 h
    • sobota ČJ: 9.00 – 10.30 h, MA: 14.00 – 15.30 h

.............­.............­.............­.............­.............­...

Více informací: Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197

Máte-li o kurz zájem, vyplňte přihlášku a my se vám ozveme: pRihlASka_uci­me_se_pro_rados­t.pdf